चंद्रपूर शहर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक ध्वजारोहण करताना


via