शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी निकाली काढावे - रोहन घुगे

शिष्यवृत्तीचे प्रलंबित अर्ज महाविद्यालयांनी निकाली काढावे - रोहन घुगे

ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी 31 मे पर्यंत मुदतवाढ

दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर, दि. 19 मे: आदिवासी विकास विभागामार्फत सन 2020-21 व 2021-22 या शैक्षणिक वर्षातील भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क या योजनेकरिता mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी दि. 31 मे 2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

सन 2020-21 व 2021-22 या वर्षातील प्रकल्प अधिनस्त कार्यालयात महाविद्यालय स्तरावर अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांचे बरेचसे अर्ज प्रलंबित दिसून येत आहे. त्यानुषंगाने सर्व महाविद्यालयांनी प्रलंबित असलेल्या अर्जाबाबत विद्यार्थ्यांशी संपर्क साधून कागदपत्रांची पूर्तता करावी व दि.31 मे पूर्वी अर्ज या कार्यालयास सादर करावे.

सदर अर्जाबाबत दिरंगाई झाल्यास व लाभपात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास संबंधित महाविद्यालय जबाबदार राहील, याकरिता तात्काळ कार्यवाही करावी. असे एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाचे प्रकल्प अधिकारी रोहन घुगे यांनी कळविले आहे.

दिनचर्या न्युज