भोयगांव-कवठाळा ते गडचांदूर मार्गावर जड वाहनांना 30 जुलैपर्यंत वाहतुकीस मनाई
भोयगांव-कवठाळा ते गडचांदूर मार्गावर जड वाहनांना 30 जुलैपर्यंत वाहतुकीस मनाई

दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर, दि. 30 जून : भोयगांव-कवठाळा- गडचांदुर या मार्गावर रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटचे काम चालू आहे व त्याकरीता वापरण्यात येणारी मशीनरी ही मोठी आहे. रस्ता बांधकाम करताना जड वाहतूक सुरू ठेवणे धोकादायक आहे. जड वाहतक सुरू ठेवल्यास लहान वाहनांना येण्याजाण्याकरीता रस्ता अपूरा
पडत असल्याने अपघात होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळ कवठाळा ते गडचांदूर मार्गावर जड वाहनांना 30 जुलैपर्यंत वाहतुकीस मनाई करण्यात आल्याचे पोलिस अधिक्षक अरविंद साळवे यांनी कळविले आहे.

कवठाळा ते गडचांदूर हा रस्ता जड वाहनाकरीता पूर्णपणे बंद करण्याची सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सुचना केली होती. त्याप्रमाणे मुंबई पोलिस अधिनियम-1951 च्या कलम- 33(1)(ब) नुसार सार्वजनिक ठिकाणी व रस्त्यावर रहदारीचे नियमनासाठी प्राप्त असलेल्या कायदेशीर अधिकारान्वये, सदर वाहतूक बंद करण्यात आली आहे.यापूर्वी 2 जून ते 30 जून 2022 पर्यंत वाहतूक बंद करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. सदर कालावधीत रस्त्याच्या रूंदीकरणाचे काम पूर्ण न झाल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कळविल्यामुळे 30 जुलै 2022 पर्यंत सर्व प्रकारच्या जड वाहनांना वाहतुकीस बंदी ठेवण्यात आली आहे. जनतेने पर्यायी मार्ग म्हणून गडचांदुरकडून चंद्रपुरकडे येणारी जड वाहतूक ही गडचांदूर- राजुरा-बल्लारशा-चंद्रपुर या मार्गाचा वापर करावा. तसेच गडचांदुरकडून घुग्घुसकडे जाणारी जड वाहतुक ही गडचांदुर-आवाळपुर-गाडेगांव-कवठाळा- भोयगांव-घुग्गुस या मार्गांचा वापर करावा, असे कळविण्यात आले आहे.
दिनचर्या न्युज :-