About

दिनचर्या न्यूज हे पोर्टल मराठी साप्ताहिक वृत्तपत्र दिनचर्या मालक, मुद्रक, प्रकाशक संपादक दिनेश कवडूजी एकवनकर यांनी दिनेश प्रिटिंग प्रेस, सुपर मार्केट जवळ भिवापूर वॉर्ड, आर के चौक मंदिर रॉड येथून प्रकाशित होते

  •  दिनचर्या न्यूज या पोर्टलवर प्रकाशित झालेल्या  मजकूराशी संपादक सहमत असेलच असे नाही. 

R. N. I. - MAHAMAR2014/60603