अस्वलाच्या हल्ल्यात इसम जखमी

चंद्रपूर/अमोल जगताप:

जुनोना येथील रहिवासी श्री गजानन वाढई आपल्या काही सहकाऱ्यांसोबत जंगलात सरपण गोळा करण्यासाठी गेले असतांना कक्ष क्र.478 मध्ये अचानक अस्वलाने गजाजन वाढई ह्यांच्या वर हल्ला चढवला ,सोबत असलेल्या सहकाऱ्यांच्या मदतीने अस्वलीला हुसकावून लावले,जखमीला लागलीच उपचारासाठी सामान्य रुग्णालयात हलविण्यात आले पुढील तपास वन विभाग जुनोना करीत आहे