नगाजी मंदिर, गोपाळकृष्ण मंदिरात भजन, दहीहंडी उत्सव साजरा


via