चंद्रपूर पोलीस मुख्यालयात कवायत करताना, पोलीस पथक


via