भिवापूर वार्डातील भंगारात भागात शेकडो घरे पाण्याच्या पुरात बुडाले


via