जांभुळघाट -नवतळा रोडचे बी.बी.एम. निकृष्ट दर्जाचे

चिमूर /रोहित रामटेके:

ग्रामीण भागातील लोकांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी गावापासून ते शहरापर्यंत जाण्यासाठी शासन रस्त्याची व्यवस्था करत असतो. पण ते रस्ते उत्कृष्ट दर्जाचे बांधण्याचे काम हे त्या कंपनी व ठेकेदाराचे असते,पण चिमूर तालुक्यातील जांभुळघाट ते नवतळा या रोडचे कामाचे अंतर ७ किलो मिटरचे अंतर असून तो रोड मागील अनेक वर्षांपासून खराब झालेला होता, पण आता त्या रोडचे काम करण्याला काही दिवसापासून सुरवात झालेली आहे. पण त्या डांबर रोडचे सुरवातीला बी.बी.एम. हे करावेच लागत असते,पण तेच बी.बी.एम.हे निकृष्ठ दर्जाचे बनवले आहे.
पिंपळगाव - वगळपेठ तसेच नवतळा ह्या गावातील लोक हे कोणतेही काम असले तरी ते जांभुळघाट या ठिकाणीच येत असतात पण रोडचे निकृष्ठ दर्जाचे काम झाल्यामुळे अनेक लोकांना प्रवास करण्यास खूप मोठा अडथडा निर्माण होत आहे. अनेक लोकांच्या गाड्या खराब झाल्या,तर अनेक लोक त्या रोड ने पायदळ सुद्या चालू शकत नाही इतक्या निकृष्ठ दर्जाचे रोडचे बी.बी.एम झालेले आहे.
रोडचे काम करीत असताना बी.बी.एम. हे समांतर अश्या स्वरूपामध्ये असायला पाहिजे, तसेच बी.बी.एम. बनवल्या पासून ते रोडला डांबर पसरवत पर्यंत रोडचे बी.बी.एम.उखडले नाही पाहिजे पण या सर्व गोष्टीच्या उलट झाले ले काम आहे. या सर्व प्रकरनाची चर्चा नागरिकांमध्ये होताना दिसत आहे.