विशाल महाशिवलिंगाचे आ. किशोर जोरगेवार यांनी घेतले दर्शन


via