राष्ट्रपती श्री. रामनाथ कोविंद गडचिरोलीत

चार्मोशी येथे दौरा असल्याची प्रशासकीय माहिती 

चामोर्शी तालुका मुख्यालयापासून जवळच असलेल्या वैनगंगा नदीवर चिचडोह बॅरेजचे बांधकाम पूर्णत्वास आले आहे. या बॅरेजचे काँक्रिट बांधकाम व दरवाज्यांच्या उभारणीचे काम झाले आहे. सदर प्रकल्पाचा लोकार्पण सोहळा राष्ट्रपती श्री. रामनाथ कोविंद यांच्या हस्ते होत आहे. त्यासाठी ते 6 फेब्रुवारी 2019 रोजी गडचिरोली जिल्हयातील चार्मोशी दौरावर येत आहेत.