चंद्रपूर पंचायत समितीचा अभियंता(कंत्राटी) स्वप्निल निमगडे अँटी करप्शन ब्युरोच्या ताब्यात

चंद्रपूर पंचायत समितीचा अभियंता स्वप्निल निमगडे अँटी करप्शन ब्युरोच्या ताब्यात

स्वप्नील बबन निमगडे, वय ३३ वर्ष, नौकरी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता (कंत्राटी), पंचायत समीती चंद्रपुर ता. जि. चंद्रपुर यांना लाचेच्या सापळयात रंगेहात अटक

दिनचर्या न्युज :-
चंद्रपूर :-
तक्रारकर्ता हे मौजा निबांळा ता. चंद्रपुर जि. चंद्रपुर येथील रहीवासी असुन तकारकर्ता यांचे नावे प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत सन २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षाकरिता घरकुल मंजुर झाले होते. सदर घरकुल बांधाकामाकरीता तकारकर्ता यास चार टप्यात बांधकामानुसार रक्कम जमा होणार होती. तकारकर्ता यास घरकुल योजनेचे दोन किस्त जमा झाले असुन तिसरा टप्पा ४५०००/- रू. जमा करण्याकरीता गैरअर्जदार स्वप्नील बबन निमगडे, नौकरी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता (कंत्राटी), पंचायत समीती चंद्रपुर ता. जि. चंद्रपुर यांनी तक्रारदारास ५०००/- रू. ची मागणी केल्याचे तकार लाप्रवी कार्यालय चंद्रपुर येथे प्राप्त झाली.

प्राप्त तकारीवरून दिनांक २१/०७/२०२३ रोजी केलेल्या पळताळणी कार्यवाही मध्ये गैरअर्जदार स्वप्नील बबन निमगडे यांनी तक्रारदार यास लाच मागणी करून तडजोडीअंती २०००/- रू. स्विकारण्याचे मान्य केल्याचे दिसुन आल्याने, सापळा कार्यवाहीदरम्यान गैरअर्जदार स्वप्नील बबन निमगडे, नौकरी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता (कंत्राटी), पंचायत समीती चंद्रपुर ता. जि. चंद्रपुर यांनी स्वतः लाचरक्कम स्विकारल्याने त्यांना रंगेहाथ पकडण्यात आले. पुढील तपास कार्य सुरु आहे.

सदरची कार्यवाही ही श्री. राहुल माकणीकर, पोलीस उपायुक्त / पोलीस अधिक्षक, ला.प्र.वि. नागपुर, श्री. संजय पुरदरे अप्पर पोलीस अधिक्षक, ला.प्र.वि. नागपूर, तसेच पोलीस उपअधिक्षक, श्रीमती मंजुषा भोसले, ला.प्र.वि.चंद्रपूर यांचे मार्गदर्शनात पो.नि जितेंद्र गुरनुले, सफौ रमेश दुपारे, पोहवा अरूण हटवार, नापोकॉ. नरेशकुमार नन्नावरे, नापोकॉ. संदेश वाघमारे, रोशन चांदेकर, पो.अ राकेश जांभुळकर, म.पो.अ. मेघा मोहुर्ले व ला.प्र.वी. चंद्रपुर चालक सतिश सिडाम यांनी यशस्वी पार पाडली आहे.

यापुढे जनतेला कोणीही लाचखोर अधिकारी / कर्मचारी किवा त्यांचे वतीने कोणी खाजगी इसम लाचेची मागणी करीत असल्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.